Winkelwagen

Retour zenden

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te
retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het
moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het
product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd
worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Smeerolieonline.nl vergoedt alle betalingen van de consument voor het geretourneerde product (als de order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij smeerolieonline.nl aanbiedt
het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt. Smeerolieonline.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde
betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een
andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Heeft u betaald met Paypal dan kunt u uw bestelling gratis retour zenden.

informatie over het gratis retour zenden 

voorwaarden vor het gratis retour zenden