Winkelwagen

Olieverbruik : Wat is normaal ???

Aan de kant van de weg moeten stoppen omdat er een waarschuwing op het dashboard verschijnt? U kunt een olielampje waarnemen op de meest onhandige momenten. Dit beruchte lampje kan onder andere duiden op een te laag oliepeil. Nu hoeft deze waarschuwing echter niet alleen een te laag oliepeil te betekenen; ook een afwijkende oliedruk, een verstopt oliefilter, een slecht werkende oliepomp of zelfs een defecte sensor of bedrading kunnen de oorzaak zijn.

In het geval van een te laag oliepeil is dit eenvoudig op te lossen door olie bij te vullen tot net onder het maximaal toelaatbare niveau. Gebruik altijd hiervoor het door de autofabrikant voorgeschreven type olie en vul zoveel bij tot het waarschuwingslampje op het dashboard weer uit gaat. Nu blijft de vraag: waardoor is het oliepeil gezakt? Dit is mogelijk het gevolg van een overmatig olieverbruik of een lekkage.

Wat is overmatig olieverbruik?

Gebruikers van moderne auto’s zijn niet altijd meer gewend om olie bij te moeten vullen. Ze verwachten dat het respecteren van de normale onderhoudsintervallen voldoende is om de olie op peil te houden. Normaal olieverbruik treedt echter ook bij moderne auto’s op. Dat kan betekenen dat het volume in een motor tussen het minimale en maximale niveau (gemiddeld 1 liter) ook hier niet voldoende is om een verversingsinterval te overbruggen.

Maar wat is normaal verbruik?

De definities die autofabrikanten hiervoor hanteren lopen sterk uiteen. Waar de ene fabrikant over ‘normaal’ verbruik spreekt bij 1 liter per 1.500 kilometer kan de ander een norm hanteren van 1 liter per 5.000 kilometer.
Het bijvullen van de olie zal de gebruiker in de regel alleen doen als daar een reden voor is en dat is in de praktijk pas als het waarschuwingslampje gaat branden. Als een voertuig meer verbruikt dan wat de fabrikant als ‘normaal’ ziet, wordt dit als ‘overmatig’ gezien en moet er naar een oorzaak gezocht worden.

Nog niet zo lang geleden was het olieverbruik van brandstofmotoren aanzienlijk hoger dan tegenwoordig. 40 jaar geleden moest iedere 2.000 tot 5.000 kilometer de olie ververst worden en was het noodzakelijk en gebruikelijk om tussendoor olie bij te vullen.

Sommige moderne voertuigen beschikken over een flexibel verversingsinterval waarbij een interval kan variëren tussen de 10.000 km tot maximaal 50.000 km. Bij dit soort lange intervallen is het niet ongewoon dat er tussen de voorgeschreven verversingsintervallen olie bijgevuld moet worden. Het is dan ook belangrijk om het oliepeil periodiek te controleren en een navulverpakking van de juiste, door de autofabrikant voorgeschreven motorolie mee te nemen mocht er onderweg bijgevuld moeten worden.

Let op:

Moderne motoren van vrijwel alle automerken hebben geen peilstok meer. De uitlezing van het niveau is uitsluitend via het dashboard mogelijk. Los van de gereden kilometers adviseren fabrikanten om iedere 12 tot 24 maanden de olie te verversen, ook als het interval in kilometers niet bereikt is. Wie zich met een nieuwe auto niet aan de olieverversingstermijnen houdt, loopt het risico dat de fabrieksgarantie geheel of gedeeltelijk vervalt.

Hoe ontstaat overmatig olieverbruik?

De meest eenvoudige oorzaak van olieverbruik is lekkage uit het carter, zogenaamde uitwendige lekkage. Kijk hiervoor op de plaats waar u de auto parkeert en inspecteer deze op olievlekken. Een visuele inspectie onder de auto kan ook de lekkage tonen.
Lastiger is het om inwendig olieverbruik vast te stellen. De olie kan namelijk verbrand worden door verschillende oorzaken, zoals: constructiefouten, de gevolgen van technische defecten, slijtage aan de afdichting van de zuigerveren- cilinder/klepstelen of een niet goed werkende turbo. Hier is een boek over te schrijven, we beperken ons hier tot overmatig olieverbruik onder normale omstandigheden door ‘verbranden’.

De belangrijkste oorzaak van overmatig olieverbruik komt door het fenomeen ‘verbranden’. Door een onjuiste afdichting tussen de zuigerveren/schraapveren en de cilinderwand komt er olie in de verbrandingskamer waardoor er olie wordt verbruikt en verbrand. Dit is de zogenaamde blauwe walm uit de uitlaat die we soms waarnemen. Daarnaast zijn veelvoorkomende oorzaken van olieverbruik: vervuiling in de verbrandingskamer, het vastzitten van zuigerveren of het gaan polijsten van de zuigerwand, waardoor de afdichtende werking wordt verminderd.

Andere vaker voorkomende oorzaken zijn het toepassen van de onjuiste olie, en olie van een verkeerde kwaliteit of te veel olie in het carter.

Een tekort aan motorolie door overmatig olieverbruik leidt tot een gebrek aan smering en vooral koelcapaciteit en levert direct kans op motorschade. Een tekort aan olie door olieverbruik kan ook problemen veroorzaken aan het uitlaatgasnabehandelingsyteem (o.a. DPF Diesel Particulate Filter of PPF Petrol Particulate Filter) wat tevens kostbare schade tot gevolg kan hebben.

Tijdelijk meer olieverbruik

In enkele gevallen kan het voorkomen dat na een oliewissel met een ander merk olie, het voertuig tijdelijk meer olie gaat verbruiken. Dit kan zelfs voorkomen indien een olie met dezelfde specificaties en officiële fabrieksgoedkeuringen gebruikt wordt. Dit kan veroorzaakt worden door een additieven pakket in de olie dat op een andere manier functioneert en daarmee voor een andere reinigende werking zorgt. Na 3.000 tot 5.000 km zal dit olieverbruik weer normaliseren. (Let op dat met hetzelfde merk en type olie daarna wordt bijgevuld).

Hoe kan overmatig olieverbruik voorkomen worden?

Goed en tijdig mechanisch onderhoud van het voertuig is hier essentieel. Volg hierbij de voorschriften van de autofabrikant. Hierbij moet de door de fabrikant voorgeschreven olie op het voorgeschreven interval ververst worden. Indien noodzakelijk kan er gewerkt worden met een engine flush of brandstofadditieven om de motor intern te reinigen.

 Samengevat:

• Wat als “normaal” olieverbruik gezien wordt verschil  per autofabrikant. Dit kan uiteenlopen van 1 liter per 1.500 km tot 1 liter op de 5000 km

• Overmatig oliegebruik kan ook bij moderne motoren voorkomen.

• Het is aan te raden preventief olie te peilen.

• Vul altijd bij met de door de autofabrikant voorgeschreven motorolie.

• neem 1 liter bijvulverpakking in de  juiste specificatie mee voor onderweg.

• Ongeacht de gereden kilometers adviseren autofabrikanten iedere 12 à 24 maanden olie te verversen. Wordt dit niet nageleefd dan vervalt mogelijk de fabrieksgarantie.